Regulamin komisu

Regulamin oddania sukni do komisu

1. La Vida Salon i Komis Sukien Ślubnych (zwany dalej Komisem) jest prowadzony
w budynku przy ulicy Lwowska 18, 33-100 Tarnów Polska. NIP: 873-020-78-35

seaprator

2. Niniejszy regulamin opublikowany jest w celu określenia zasad przyjęcia używanej sukni ślubnej klienta (zwanego dalej komitentem) przez Komis.

seaprator

3. Warunkiem zawarcia umowy przyjęcia sukni do sprzedaży komisowej jest akceptacja regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy.

seaprator

4. Dane kontaktowe komisu są jawne.
Adres korespondencyjny j.w.
e-mail: salon@suknielavida.pl

seaprator

5. Komis ma prawo wyboru sukni przyjmowanej do sprzedaży.

seaprator

6. Przyjmowane są suknie czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym. Istnieje możliwość naprawy drobnych uszkodzeń za dodatkową opłatą.

seaprator

7. Komisowo sprzedajemy modele nie starsze niż sprzed 3 sezonów.

seaprator

8. Okres minimalny pozostawienia sukni w Komisie to 3 miesiące.

seaprator

9. Jednorazowa, bezzwrotna opłata komisowa wynosi 120 zł i pobierana jest przy podpisaniu umowy.

seaprator

10. Wpływ na wycenę ma rok uszycia, firma, stan techniczny, jednak jest to kwota nie większa niż 40% początkowej wartości sukni.

seaprator

11. W cenę sukni wliczone jest podstawowe dopasowanie do klientki, jednak nie większe lub mniejsze niż jeden rozmiar.

seaprator

12. Ustalona cena sprzedaży zawiera 25% prowizji i podatek VAT.

seaprator

13. Komitent zostaje obowiązkowo poinformowany o dokonanej sprzedaży oraz umówiony na spotkanie celem wypłaty przez Komis należności ze sprzedaży.

seaprator

14. Komis nie ponosi odpowiedzialności za powstałe podczas ekspozycji i przymiarek ewentualne zabrudzenia i niewielkie uszkodzenia (puder, kurz, pomadka do ust, …).

seaprator

15. Po upływie okresu umowy Komitent zobowiązany jest w ciągu 14 dni do odebrania sukni lub pozostawienia jej w Komisie na kolejne 3 miesiące po uiszczeniu opłaty komisowej.

seaprator

16. Jeżeli po upływie 14 dni suknia nie zostanie odebrana, za każdy dzień przechowywania doliczana jest kwota 10 zł.

seaprator

17. Przedmiot sprzedaży zostaje magazynowany przez okres pół roku od daty kończącej umowę. Po tym terminie zostaje niszczony bez powiadomienia Komitenta.

seaprator

18. Sprzedający oświadcza, że przedmiot którego dotyczy umowa stanowi jego wyłączną własność.

seaprator

Klauzula poufności: Wszystkie informacje dotyczące klientów, ich zamówień, preferencji zakupowych oraz wszelkie inne dane uzyskane w związku z korzystaniem z naszego sklepu są traktowane jako poufne. Sklep zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy i nieujawnienia ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.